Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Guardian Independent Certification Ltd. Design, production and after-sale service of electrostatic precipitator (environment protection products) 2017-11-29 ~ 2019-10-23
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Shen zhen EZT testing Technology Co., Ltd. Commercial Kitchen Electrostatic precipitator, industrial electrostatic precipitator 2018-12-28 ~ 2019-12-28 Đã xác minh
CE CE Shen Zhen EZT testing Technology Co., Ltd. Commercial Kitchen electrostatic precipitator , Industrial electrostatic precipitator 2018-12-28 ~ 2019-12-28 Đã xác minh
industail ESP with UV certification industail ESP with UV certification China Environmental Protection Association industrial electrostatic precipitator filter and UV filter 2018-09-10 ~ 2021-09-10 Đã xác minh
CCEP CCEP China Association of Environmental protection Industry Commercial Kitchen Electrostatic Precipitator, industrial Electrostatic precipitator 2016-05-17 ~ 2019-05-17
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
water-stop sheet Z L2015 3 0472978.3 water-stop sheet UTILITY_MODEL 2015-11-23 ~ 2020-11-23 Đã xác minh
oil-water separator ZL 2015 20944232.2 oil-water separator UTILITY_MODEL 2015-11-23 ~ 2025-11-23 Đã xác minh
barbecue lampblack purify ZL 2016 2 0759559.7 barbecue lampblack purify UTILITY_MODEL 2016-07-19 ~ 2026-07-19 Đã xác minh
raser cutter duct fume purifier installation ZL 2016 207598457 raser cutter duct fume purifier installation UTILITY_MODEL 2016-07-19 ~ 2021-07-19 Đã xác minh
Ion waste gas purification equipment ZL201520294923.2 Ion waste gas purification equipment UTILITY_MODEL 2015-04-23 ~ 2020-04-23
Oil smoke  purifier installation ZL.2015 2 0294923.2 Oil smoke purifier installation UTILITY_MODEL 2015-05-10 ~ 2020-05-10
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RUI HE TMZC 17201313D01T161116 RUI HE Machinery>>Environmental Machinery>>Gas Disposal Machinery 2016-10-21 ~ 2026-10-20 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này